Επιλέξτε το πλάνο σας

 • Startup

  $32.30/mo
  Order Now
  • Μηνιαία Συνδρομή

   €30


   30.000 email
   διάρκεια 30 ημέρες


   Ετήσια Συνδρομή

   €306


   360.000 email
   διάρκεια 1 έτος

 • Basic

  $53.83/mo
  Order Now
  • Μηνιαία Συνδρομή

   €50


   50.000 email
   διάρκεια 30 ημέρες


   Ετήσια Συνδρομή

   €510


   600.000 email
   διάρκεια 1 έτος

 • Advanced

  $107.65/mo
  Order Now
  • Μηνιαία Συνδρομή

   €100


   100.000 email
   διάρκεια 30 ημέρες


   Ετήσια Συνδρομή

   €1020


   1.200.000 email
   διάρκεια 1 έτος

 • Premium

  $269.13/mo
  Order Now
  • Μηνιαία Συνδρομή

   €250


   300.000 email
   διάρκεια 30 ημέρες


   Ετήσια Συνδρομή

   €2550


   3.600.000 email
   διάρκεια 1 έτος